Ārvalstu investīcijas Latvijā

Darba mērķis ir izpētīt, izanalizēt ekonomisko procesu saistību ar ārvalstu investīcijām, to lomu Latvijas ekonomikas izaugsmē, balstoties uz teorētisko avotu un akadēmiskās literatūras izpēti. Lai sasniegtu daba mērķi ir izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1) noskaidrot ārvalstu investīciju būtību, veidus un struktūru Latvijā; 2) noskaidrot saistīto likumdošanu, tās ietekmi uz investīciju lielumu; 3) izpētīt pašreizējo situāciju valstī, kā ārvalstu investīcijas sadalītas pa reģioniem, tautsaimniecības nozarēm un kādas ir lielākās investorvalstis; 4) izpētīt kā ārvalstu investīcijas ietekmē Latvijas ekonomiku; 5) noskaidrot, kādi faktori ietekmē investīciju piesaisti. Darbā izmantotas šādas pētījumu metodes: 1) monogrāfiskā jeb aprakstošā metode; 2) grafiskā metode; 3) statistisko datu analīzes metode.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 43 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 3/12/2014
Faila izmērs: 125 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

6.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu