Ēnu ekonomika Latvijā: stāvoklis un dinamika

Bakalaura darbs „Ēnu ekonomika Latvijā: stāvoklis un dinamika” ir veltīts ēnu ekonomikas problēmas pētīšanai un analīzei. Izstrādātais darbs sastāv no 88 lapaspusēm, 21 attēla un 14 tabulām, ir izmantotas 49 bibliogrāfiskās vienības. Darbā parādas tādas kategorijas un jēdzieni kā ēnu ekonomika, nereģistrētā nodarbinātība, korupcija, naudas atmazgāšana, dubultā grāmatvedība, kontrabanda un nodokļu politika. Darba galvenas daļas – Ēnu ekonomika kā mūsdienu tirgus fenomens. Ēnu ekonomika Latvijā: stāvoklis, dinamika, vērtējums. Ēnu ekonomikas ietekmes samazināšanas virzieni. Dotā diplomdarba objekts ir ēnu ekonomika, priekšmets ir ēnu ekonomika Latvijā. Pētījuma mērķis ir izpētīt un izanalizēt ēnu ekonomikas stāvokli, dinamiku un cēloņus Latvijā, izvērtēt esošos un piedāvāt jaunus pasākumus ēnu ekonomikas mazināšanai. Lai sasniegtu darba mērķi ir jārealizē sekojoši pētījuma uzdevumi: izpētīt un izanalizēt literatūru un citus informācijas avotus par ēnu ekonomiku; noskaidrot ēnu ekonomikas būtību, veidus un struktūru; izskatīt ēnu ekonomikas novērtēšanas metodes Latvijā; izpētīt ēnu ekonomikas cēloņus Latvijā; izanalizēt ēnu ekonomikas dinamiku Latvijā pēdējos 5 gados; izvērtēt esošos pasākumus ēnu ekonomikas mazināšanai un piedāvāt jaunus; izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus ēnu ekonomikas apkarošanai Latvijā. Darba hipotēze – ēnu ekonomikas apjoma dinamiku ietekmē strādājošo darba samaksas līmenis.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 88 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 6/7/2013
Faila izmērs: 888 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

13.20 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu