1. - 2. klašu skolēnu radošo spēju attīstība mācību procesā

Darba mērķis: izpētīt 1. - 2.klašu skolēnu radošo spēju attīstības iespējas mūzikas stundās. Pētījuma objekts: 1. - 2.klašu bērnu radošo spēju attīstības process mūzikas stundās. Pētījuma priekšmets: metodiskie paņēmieni, kas veicina radošo spēju attīstību mūzikas stundās sākumskolas 1. - 2.klasēs. Pētījuma bāze: Rīgas 17. vidusskolas 50 skolēni: 32 meitenes, 18 zēni. Saturs: darba pirmajā daļā tiek apskatīta radošo spēju būtība, jaunāko skolas vecuma bērnu attīstības īpatnības. Otrajā daļā tiek raksturoti metodiskie paņēmieni, kas veicina veiksmīgu 1.-2. klašu bērnu radošo spēju attīstību mūzikas stundās. Trešajā praktiskajā daļā tiek pētīta 1.-2. klašu bērnu radošo spēju attīstību mūzikas stundās.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 46 Lpp.
Jomas:

Mūzika

Publicēts: 1/31/2010
Faila izmērs: 1017 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu