20. gs. pirmās puses latviešu valodas attīstība un valodnieki

Referāta mērķis: izpētīt svarīgākos 20. gadsimta pirmās puses valodniekus un to devumu valodas attīstībā. Referāta uzdevumi: 1. Apkopot literatūrā pieejamo informāciju par 20. gadsimta valodniekiem un valodas attīstību. 2. Izpētīt valodnieku ietekmi uz valodas attīstību. 3. Apzināt 20. gadsimta pirmās puses valodas būtību un valodnieku ietekmi. Atbilstoši darba mērķim un uzdevumiem tika izveidota referāta struktūra. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta valodniecība kā zinātne. Tiek aplūkotas tās nozares, funkcijas un īpašības. Otrajā nodaļā pievērsta uzmanība valodnieku biogrāfijām, darbiem un devumam.
Tips: Referāts
Apjoms: 12 Lpp.
Jomas:

Valodniecība un tulkošana

Publicēts: 11/4/2016
Faila izmērs: 37 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu