AS „Cēsu alus" mārketinga vides izvērtējums

Uzņēmuma vispārējās darbības raksturojums. A/S „Cēsu alus vēsture. A/S „Cēsu alus” raksturojums. A/S „Cēsu alus” produkcija. A/S „CĒSU ALUS” mārketinga vides izpēte. A/S „Cēsu alus” tirgus iekšējā vide. Tiešās ietekmes ārējā vide. Pircēji. Konkurenti. Piegādātāji. Netiešās ietekmes ārējā vide. Ekonomiskais stāvoklis. Valsts politika. Zinātniski tehnoloģiskais progress. Tirgus ietilpības novērtēšana. A/S „CĒSU ALUS” SVID analīze. Uzņēmuma iespējas un draudi. Stiprās un vājās puses. Stratēģijas iespējas. Stratēģijas draudi.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 25 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 4/2/2011
Faila izmērs: 246 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu