LR Civillikums (1937.g.)

Darba mērķis un uzdevumi- Mērķis – izpētīt kāda bija Latvijas Republikas civillikuma nozīme 20. gadsimtā Uzdevumi: 1) Iepazīties ar informāciju par Kārļa Ulmaņa apvērsumu; 2) izpētīt civillikuma izstrādāšanas nepieciešamību un gaitu; 3) izdarīt secinājumus par darbā atspoguļoto informāciju. Pētījuma metodes: 1) sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu kā radās ideja par brīvu valsti; 2) aprakstošā metode jeb monogrāfiskā, lai detalizēti izpētītu un analizētu civillikumā iestrādātās tiesību reformas būtību ; 3) vēsturiskā metode, lai izpētītu K. Ulmaņa režīma ideoloģisko bāzi.
Tips: Referāts
Apjoms: 13 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/23/2018
Faila izmērs: 35 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu