Latvijas PSRS pēckara vēsture

Darba mērķis un uzdevumi- Mērķis – uzzināt, izpētīt un izvērtēt Latvijas PSRS pēckara vēsturi. Uzdevumi: 1) Iepazīties ar informāciju par nacionālkomunistu darbību un atmodas sākumu; 2) izpētīt PSRS sabrukuma cēloņus un sekas; 3) izdarīt secinājumus par darbā atspoguļoto informāciju. Pētījuma metodes: 1) sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu tiesiskās reformas no 1990.-1996. gadam; 2) aprakstošā metode jeb monogrāfiskā, lai detalizēti izpētītu un analizētu informāciju par Latvijas Republikas starptautisko atzīšanu; 3) vēsturiskā metode, lai izpētītu informāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
Tips: Referāts
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Latvijas vēsture

Publicēts: 5/23/2018
Faila izmērs: 37 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu