Latvijas ezeri, to resursi un izmantošanas problēmas

Referāta tēma: Latvijas ezeri, to resursi un izmantošanas problēmas. Referāta apjoms ir 15 lapas. Tas sastāv no ievada, galvenās daļas un secinājumiem.Galvenā daļa sastāv no 3 nodaļām un 3 apakšnodaļām, kurās ir ietverta viena tabula.Pirmajā nodaļā ir aprakstīti dažādi ezeru tipi, raksturīgākās šo tipu pazīmes. Otrajā nodaļā ir noskaidrota ezeru galvenā problēma – eitrofikācija, tās celoņi un sekas, pētīts kā var ierobežot ezeru eitrofikāciju.Trešajā nodaļā pētīti tādi ezeru resursi kā zivis, sapropelis, ūdensputni, analizēta to izmantošana un ar izmantošanu saistītās problēmas, izdarīti secinājumi.
Tips: Referāts
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Dabas aizsardzība

Publicēts: 3/8/2011
Faila izmērs: 173 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu