Latvijas pilsētu tūrisma produkta piedāvājuma kopīgais un atšķirīgais

Lietišķa pētījuma mērķis ir noskaidrot tūrisma produkta piedāvājumu kopīgo un atšķirīgu Liepājā un Ventspilī, ka arī noteikt ko darīt lai tūrisma produkta piedāvājumi būtu kvalitatīvi, atšķirīgi viens no otra un peļņu nesošie. Uzdevumi, kas ir nepieciešami darba mērķa sasniegšanai: 1. Izpētīt tūrisma nozīmi Latvijā; 2. Izanalizēt tūrisma uzdevumus un klasifikāciju, pamatprincipus; 3. Noskaidrot tūrisma nozares ietekmi uz dažādiemsektoriem; 4. Veikt tūrisma produktu salīdzinošo analīzi Liepājā un Ventspilī; 5. Ar anketēšanas palīdzību noteikt tūrisma produktu piedāvājumu priekšrocības un trūkumus Liepājā un Ventspilī; 6. Definēt Liepājas un Ventspils produktu piedāvājumu attīstības iespējas Latvijā. Darbā ir izmantotas dažādas pētījuma metodes, t.i. analītiskās pētījuma metodes - salīdzinājuma metode, grupēšanas metode; statistiskās pētījuma metodes - vidējās nozīmes noteikšanas metode; kā arī grafiskas un tabulas apkopojuma metodes, dokumentu analīze un anketēšana. Autori izmanto tieši šīs pētījuma metodes, jo tās palīdz dziļāk un plašāk analizēt izvēlēto darba tēmu un izpildīt jau iepriekš noteikto darba mērķi un izvirzītus uzdevumus. Darba pētīšanas periods ir no 2007. gada līdz 2011. gadam. Pētīšanas periods atsevišķos gadījumos samazinās. Pētījumu rezultātu sasniegšanai autori izmanto īsāku laika periodu, jo grib parādīt darba temata mūsdienīgumu. Par pētījumu avotiem kalpo jaunākā periodika, specializēta literatūra, gan vietējo autoru, gan arī ārvalstu autoru, kā arī Latvijas Republikas likumi, interneta pieejami resursi, kā arī nacionālās ziņu aģentūra LETA 2011. gada socioloģiskās aptaujas.
Tips: Cits
Apjoms: 89 Lpp.
Jomas:

Tūrisms un viesmīlība

Publicēts: 4/29/2012
Faila izmērs: 485 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

13.20 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu