Latvijas teritorijas iekļaušana Krievijas impērijas sastāvā

Darba mērķis un uzdevumi- Mērķis – uzzināt, izpētīt un izvērtēt cēloņus Latvijas teritorijas iekļaušanai Krievijas impērijas sastāvā. Uzdevumi: 1) Iepazīties ar informāciju par Latvijas teritorijas( vispārīgi) iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā; 2) izpētīt Latvijas teritorijas konkrētu novadu (Zemgales, Kurzemes, Latgales, Vidzemes) pievienošanu Krievijai impērijas sastāvam; 3) izpētīt reformas tiesību jomā; 4) izdarīt secinājumus par darbā atspoguļoto informāciju. Pētījuma metodes: 1) sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu Latvijas novadu secīgu iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā ; 2) aprakstošā metode jeb monogrāfiskā, lai detalizēti izpētītu un analizētu informāciju par reformām tiesību jomā; 3) vēsturiskā metode, lai izpētītu Latvijas teritorijas secīgu iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā.
Tips: Referāts
Apjoms: 12 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/23/2018
Faila izmērs: 34 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu