Latvijas tiesību vēsture (konspekts)

Viduslaiku laulības tiesību raksturojums (balti + Livonija). Viduslaiku mantojuma tiesību raksturojums (balti + Livonija). Viduslaiku dalītās īpašuma tiesības konstrukcijas juridisks raksturojums. Valdības formulas (Kurzemes hercogistes Satversmes) raksturojums. Zviedru apgaismība un tiesību zinātne (tiesību izpratne) Vidzemē. Dzimtbūšanas izcelšanās, dzimtcilvēka „tiesiskais” stāvoklis. Baltijas autonomijas juridisks raksturojums. Dzimtbūšanas atcelšanas nozīme Baltijas guberņās un latviešu tautas (Latvijas) liktenis. Baltijas guberņu tiesu iekārtas reformas (1889) raksturojums. Prokuratūra un advokatūra Latvijā (Baltijā/Latgalē) (1889-1940). Procesuālo tiesību raksturojums (1889 – 1940). Cariskās Krievijas krimināltiesību un Latvijas Republikas 1933. gada Sodu likuma raksturojums. Agrārā reforma Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Laulību tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Ģimenes tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Mantosanas tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Lietu (īpašuma) tiesības Krievijas impērijas Baltijas guberņās. Saistību tiesības (kalpošanas tiesības, Rūpniecības likums) Krievijas impērijas baltijas guberņās. Tirdzniecības tiesības (tirgotāju sabiedrība, akciju sabiedrība un arteļi Krievijas impērijā). Krievijas impērijas 1906. gada 23. aprīļa Valsts Pamatlikums („pavalstnieka pamattiesību katalogs”). Privāttiesību tendences Latvijas Republikā (1918-1940). N.v.u.i.l.r.L.v. – Baltijas hercogiste (1917-1918). N.v.u.i.l.r.L.v. – latviešu-lietuviešu valsts (Baltu valsts). N.v.u.i.l.r.L.v. – „Stučkas republika” (1918-1920), LR-as – Padomju Krievijas Miera līgums (1920). N.v.u.i.l.r.L.v. – „tautas nodevēja” Andrieva Niedras latviešu-vāciešu republika. Latvijas Republikas proklamēšanas juridisks raksturojums. Zemes reforma Latvijā XX gs. 20.-30. gados. Valsts Prezidenta institūts LR Satversmes projektā (1) un V.P. ins-ta reformēšanas mēģinājumi XX gs. 30. gados. Kārļa Ulmaņa 1934. gada 15. maija apvērsuma juridiska analīze. Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā (1940) juridiska analīze. LPSR konstitucionālo tiesību īpatnības un padomju tiesību principu raksturojums. LPSR tiesu sistēmas un arbitrāžas raksturojums. LPSR procesuālo tiesību un labošanas darba tiesību raksturojums. LPSR krimināltiesību īpatnības. LPSR laulības un ģimenes tiesību raksturojums. LPSR mantošanas tiesību raksturojums. LPSR īpašuma tiesību raksturojums. LPSR saistību tiesību un dzīvokļu tiesību raksturojums. Nacistiskās Vācijas okupācijas laika tiesību raksturojums Latvijā. Latvijas neatkarības atjaunošanas juridiskās īpatnības. Īpašuma denacionalizācija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Īpašuma privatizācija Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Tiesību attīstības tendences pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.
Tips: Konspekts
Apjoms: 50 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/15/2015
Faila izmērs: 90 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu