Latvijas tiesību vēsture

Pārvaldes organizācijas īpatnības Livonijas vasaļvalstu konfederācijā. Feodālā satversme. Valsts tiesību struktūra. Vācijas impērija. Livonijas savienība. Livonijas savienības raksturojums. Pārvaldes organizācijas īpatnības poļu - zviedru koloniālās pārvaldes laikā. Laikmeta raksturojums. Pārdaugavas hercogiste. Poļu inflantija (Latgale). Tiesu iekārta. Kurzemes hercogiste. Likumdošana. Pārvalde. Zviedru Vidzeme un Rīga. Zviedru laika kārtu monarhija un sociālistiski - demokrātiskā domāšana. Pārvaldes organizācija. Zemes tiesības. Livonijas vasaļvalsts tiesu iekārtas raksturojums un procesuālo tiesību īpatnības viduslaiku beigās jauno laiku sākumā. Tiesību avoti. Tiesu iekārta. Poļu - zviedru laiki. Tiesu iekārtas raksturojums Kurzemes hercogistē un zviedru Vidzemē. Tiesu iekārta. Tiesu vara. Tiesu iekārta Karaļa tiesa. Kurzemes hercogistes un zviedru tiesību avotu raksturojums. Tiesību avoti. Viduslaiku krimināltiesību raksturojums. Tiesību kazuistika. Taliona princips. Noziedzīga nodarījuma sastāvs. Sods - atbildība. Viduslaiku laulības - ģimenes tiesību raksturojums. Saderināšanās. Laulība. Laulības veidi. Šķēršļi laulības noslēgšanai. Pilngadība vispār. Laulāto personīgās attiecības. Laulāto mantiskās attiecības. Sievas manta. Laulības šķiršana. Aizbildniecība. Laulības tiesības (Zviedru Vidzeme). Ģimenes tiesības. Aizbildniecība. Viduslaiku mantošanas tiesību raksturojums. Viduslaiku saistību tiesību raksturojums. Dzimtbūšanas tiesību juridiskais raksturojums. Recess. Landtāgs. Landtāga kūrijs. Mantāga tiesa. Rāte. Fogts. Tiesas zvērests. Lēņu grāmata. Komturs. Kompozīcija. Enumerācija. Pagasts. Kanoni. Felonija. Dieva miers. Lēnis.
Tips: Konspekts
Apjoms: 19 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/14/2015
Faila izmērs: 192 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu