Latvijas tiesību vēstures jautājumi un atbildes eksāmenam

1. Baltijas guberņu tiesu iekārtas reformas (1889) raksturojums. 2. LR (1918 – 1940) tiesu iekārtas raksturojums. 3. LPSR tiesu sistēmas un arbitrāžas raksturojums. 4.Procesuālo tiesību raksturojums (1889 – 1940). 5 .LPSR procesuālo tiesību un labošanas darbu darba tiesību raksturojums. 6. Cariskās Krievijas krimināltiesības un LR 1933.gada Sodu likuma raksturojums. 7. LPSR krimināltiesību īpatnības. 8.LPSR konstitucionālo tiesību īpatnības un padomju tiesību principu raksturojums. 9. Nacistiskās Vācijas okupācijas laika tiesību raksturojums Latvijā. 10. Zemes reformu juridiskais raksturojums Latvijā (19. – 20.gs.). 11. Laulības tiesību raksturojums (19.gs.). 12. Ģimenes tiesību raksturojums (19.gs.). 13. Mantošanas tiesību raksturojums (19.gs). 14. Lietu (īpašuma) tiesību raksturojums (19.gs). 15. Saistību un darba tiesību raksturojums (19.gs). 16. LR (1918 – 1940) privāttiesību tendences. 17. LPSR laulības un ģimenes tiesību raksturojums. 18. LPSR mantošanas tiesību raksturojums. 19. LPSR īpašuma tiesību raksturojums. 20. LPSR saistību tiesību un dzīvokļu tiesību raksturojums.
Tips: Konspekts
Apjoms: 43 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/5/2016
Faila izmērs: 372 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu