Limbažu un Jelgavas novadu pašvaldību budžeti

Darba autores šo tēmu, par pašvaldību budžetiem, izvēlējās rakstīt, jo tā ir aktuāla ik gadu, kā arī palīdz apgūt mācību programmu augstskolā. Tika izlemts izanalizēt divu novada pašvaldību budžetus, jo katra no autorēm ir no atšķirīga novada un ir interesanti uzzināt sīkāk kur tiek iegūti budžeta ieņēmumi un kur tie tiek izlietoti. Darba mērķis: salīdzināt Limbažu un Jelgavas novada pašvaldību budžetus, kā arī izveidot nelielu uzskaiti par pašvaldību īstenotajiem projektiem. Darba uzdevumi: 1. iegūt informāciju par abu pašvaldību budžeta apjomu un tā struktūru; 2. izanalizēt novada pašvaldību pamatbudžetu un speciālo budžetu; 3. izpētīt, kādi ir budžeta ieņēmumu avotu veidi un to izlietojums dažādās nozarēs; 4. sameklēt informāciju par pašvaldību realizētajiem vai tikai līdzfinansētajiem projektiem novada teritorijā. Sekojot darba mērķim un uzdevumiem, darba 2 nodaļās tiek pētīts katrs novads. 1. nodaļā tiek stāstīts par Limbažu novada budžetu (tā struktūru, ienākumu avotiem, izdevumiem) un realizētajiem projektiem pašvaldībā. Savukārt 2. nodaļā tiek pētīts Jelgavas novada pašvaldības budžets un projekti.
Tips: Referāts
Apjoms: 12 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 11/6/2012
Faila izmērs: 116 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

1.80 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu