Livonijas sabrukums un tiesību normas Kurzemes - Zemgales hercogistē un Inflantijā

Darba mērķis un uzdevumi- Mērķis – izanalizēt Livonijas sabrukuma cēloņus un tiesību normas dažās Livonijas teritorijās(Inflantija, Kurzemes- Zemgales hercogiste) Uzdevumi: 1) izpētīt Livonijas sabrukuma cēloņus un sekas un gūt priekšstatu par Lietuvas statūtiem; 2) izpētīt tiesību normas dažos Livonijas apgabalos(Inflantija, Kurzemes- Zemgales hercogiste) un izanalizēt Gotharda privilēģiju; Pētījuma metodes: 1) sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu Livonijas sabrukuma cēloņus un sekas; 2) aprakstošā metode jeb monogrāfiskā, lai detalizēti izpētītu un analizētu informāciju Livonijas noteiktu apgabalu tiesību normām; 3) vēsturiskā metode, lai izpētītu Livonijas pastāvēšanu no pirmsākumiem līdz sabrukumam;
Tips: Referāts
Apjoms: 13 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Latvijas vēsture

Publicēts: 5/23/2018
Faila izmērs: 37 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu