T.Veblena patērētāju uzvedības teorija un tās aktualitāte mūsdienās

Maģistra darba mērķis ir izanalizēt minētās teorijas argumentus un izmantotos piemērus, izvērtēt to pamatotību un secināt par to aktualitāti un izpausmes veidiem mūsdienu Latvijas apstākļos. Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai nepieciešams risināt sekojošus uzdevumus: 1) dot ieskatu teorijas rašanās sociālekonomiskajiem apstākļiem; 2) analizēt teorijā apskatīto psiholoģisko problēmu loku ietekmi uz ekonomiskām parādībām, papildinot to ar autora kritiskām piezīmēm; 3) kritiski novērtēt teorijas postulētos secinājumus; 4) radīt teorijas empīriskai daļai matemātisku determinējumu; 5) saistīt teoriju ar jaunajiem apstākļiem un pamatot tās aktualitāti ar mūsdienīgiem piemēriem.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 93 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 4/28/2012
Faila izmērs: 517 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu