Adaptācija jaunā darba vietā

Darba mērķis: izanalizēt darba adaptācijas teorētiskos aspektus, apkopot un izpētīt SIA „X” darba adaptācijas procesu, kas ļautu izdarīt secinājumus par darba adaptācijas procesa problēmām. Darba uzdevumi: • Izanalizēt pastāvošās darba adaptācijas definīcijas; • Izanalizēt darba adaptācijas procesu; • Izpētīt darba adaptācijas veidus; • Izpētīt darba adaptācijas veicināšanas metodes; • Raksturot SIA „Trodeks” darbību un vēsturi; • Izanalizēt darba adaptācijas procesu; • Izstrādāt SIA „Trodeks” darba adaptācijas novērtējumu, piedāvāt esošo problēmu risinājumus; • Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma metodes: salīdzināšanas metode, intervijas metode, tabulas un grafiskās metodes, praktiskās pētījuma metodes, literatūras analīze. Pētījuma un plānošanas periods: pētījuma informācijas ievākšanai un analīzei tika atvēlēta 1 nedēļa. Pētījuma avoti: vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi, speciālie apsekojumi (aptaujas). Temata ierobežojums:studiju darbā tiek analizēts tikai viena atsevišķa adaptācijas procesa situācija, nevis adaptācijas process uzņēmumā kopumā.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Socioloģija

Publicēts: 4/15/2013
Faila izmērs: 60 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu