Administratīvās tiesības

Administratīvo tiesību jēdziens. Publisko un privāto tiesību nošķiršanas teorijas. Tiesību norobežošanas teorijas. Tiesību norobežošanas metodes. Administratīvo tiesību avoti un iekšējie normatīvie akti. Objektīvās un subjektīvas tiesības. Rīcības brīvība. Valsts pārvaldes iekārta un valsts pārvaldes principi. Valsts pārvaldes juridiskā struktūra. Sākotnēja publisko tiesību juridiskā persona. Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas. Tiešā pārvalde. Pastarpinātā pārvalde. Padotības veidi un formas. Patstāvīgās iestādes. Valsts pārvaldes principi.
Tips: Konspekts
Apjoms: 8 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 12/19/2015
Faila izmērs: 23 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu