Administratīvi teritoriālas reformas īstenošanas problēmas

Bakalaura darbs. Pētījuma mērķis: Izpētīt administratīvi teritoriālo reformu īstenošanas problēmas. Pētījuma priekšmets: tiesiskais regulējums administratīvi teritoriālas reformas īstenošanas procesā. Pētījuma objekts: problemātika, kas saistīta ar administratīvi teritoriālas reformas īstenošanu, novadu un apriņķu izveidošanu. Pētījuma hipotēze: administratīvi teritoriālas reformas īstenošanas procesā netika sakārtota normatīvo aktu bāze, kas noveda pie kļūdaini pieņemtiem lēmumiem un rezultātiem, kas traucē novada pašvaldībās darbību. Pētījuma uzdevumi: 1) izpētīt pašvaldības jēdziena skaidrojumus; 2) apskatīt centralizētas un decentralizētas pašvaldības pārvaldes sistēmas; 3) izpētīt pašvaldības viena un divu līmeņu sistēmas priekšrocības un trūkumus; 4) apskatīt administratīvi teritoriālas reformas vēsturiskus aspektus; 5) izpētīt administratīvi teritoriālas reformas īstenošanas problēmas; 6) noskaidrot lielo un mazo novadu pārvaldes priekšrocības un trūkumus; 7) izpētīt pašvaldības darbību pēc novadu izveidošanos; 8) izpētīt apriņķu izveidošanas iespējas. Pētījuma metodes: analīze, dedukcija, vēsturiska metode, salīdzinošā metode un sintezēs metode.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 81 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/14/2013
Faila izmērs: 611 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

12.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu