Agresija

1.nodaļa. Problēmas teorētiskais pamatojums. 1.1. Agresivitātes jēdziena raksturojums 1.2. Agresivitātes cēloņu raksturojums 1.3. Bērnu agresivitātes cēloņi un izpausmes 1.4. Agresivitātes novēršanas ceļi 2.nodaļa. Metodoloģiskais pamatojums. 2.1. Rotaļu terapijas iespējas bērnu agresivitātes novēršanā 2.2. Izpētes metodiku īss raksturojums 3.nodaļa. Eksperimentālais darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 49 Lpp.
Jomas:

Psiholoģija

Publicēts: 2/18/2009
Faila izmērs: 150 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu