Agresija

1. Teorētiskā daļa. 1.1. Agresijas teorijas un definīcijas. 1.2. Agresivitātes cēloņu raksturojums. 1.3. Agresivitātes cēloņi un izpausmes pusaudžu vecumā. 1.4. Trauksmes teorijas un definīcijas. 1.5. Trauksme kā stāvoklis un trauksme kā īpašība. 1.6. Trauksmes īpatnības pusaudžu vecumā. 1.7.Trauksme un agresivitāte. 1.8.Pusaudžu vecumposma attīstības noteicošie faktori. 2. Praktiskā daļa. 2.1. Pētījumā izmantotās metodikas raksturojums. 2.2. Pētījuma izlases raksturojums. 2.3. Iegūto rezultātu interpretācija un analīze.
Tips: Cits
Apjoms: 53 Lpp.
Jomas:

Psiholoģija

Publicēts: 4/1/2019
Faila izmērs: 456 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu