Aizsargājamie dabas objekti

Jēdziens „vides tiesības” apzīmē tiesību normu kopumu, kas ir veidots, lai aizsargātu vidi. Tādēļ ar tādu pašu nozīmi tiek lietots arī apzīmējums vides aizsardzības tiesības. Ar jēdzienu ,,vide" kā vides tiesību aizsargājamo objektu apzīmē cilvēka ekoloģisko vidi - cilvēka dzīves dabisko pamatu kopumu, it īpaši vides pamatelementus: zemi, gaisu, ūdeni, biosfēru un šo elementu dažādās mijiedarbības. Tas, ka mūsdienu pasaulē cilvēks ir veidojis un ietekmējis vidi, nemaina šo ,,dabas vides" nozīmi. Savukārt, vides tiesībās lietotais jēdziens ,,vide" neietver sevī {vai ietver tikai netieši) sociālo vidi (cilvēku sociālo attiecību nozīmē). Taču skaidri norobežot vidi no cilvēku fiziskās, sociālās un kultūras vides nav iespējams, jo šādas norobežošanas rezultāts būtu vides aizsardzības jēdziena neatbilstoša sašaurināšana (piem., urbanizēta vide).
Tips: Referāts
Apjoms: 18 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/5/2011
Faila izmērs: 164 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

1.95 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu