Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” vadīšana mainīgas ārējās vides apstākļos

Pētījuma priekšmets ir Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” vadīšana mainīgas ārējās vides apstākļos. Pētījuma objekts ir Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”. Studiju darba mērķis ir izdarīt secinājumus un dot priekšlikumus AS „Latvijas Gāze” darbībai mainīgas ārējās vides apstākļos. Darba mērķa sasniegšanai risināti šādi uzdevumi: 1) Izzināt AS „Latvijas Gāze” un veikt tās darbības nozares izpēti; 2) izpētīt teorētiskos materiālus par AS „Latvijas Gāze” ārējās vides elementiem, lai izanalizēt to izmaiņas; 3) izanalizēt AS „Latvijas Gāze” iekšējo vidi, lai noteiktu AS iekšējo potenciālu (AS stiprās un vājās puses); 4) veikt AS „Latvijas Gāze” SWOT analīzi, lai definētu galvenās problēmas. Lai izpildīt izvirzītos uzdevumus, tiek izmantotas SWOT un PEST analīzes metodes.
Tips: Referāts
Apjoms: 22 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 2/16/2018
Faila izmērs: 59 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu