Aktīvu analīze SIA, kursa darbs „Uzņēmējdarbības analīzē”

Darba mērķis: Veikt SIA „X” aktīvu analīzi. Darba uzdevumi: 1. Iepazīties SIA „X” bilances aktīviem. 2. Veikt aktīvu horizontālo un vertikālo analīzi. 3. Aprēķināt aktivitātes radītājus. 4. Aprēķināt uz analīzēt likviditātes rādītājus 5. Izvirzīt secinājumus Kursa darbs izstrādāts pamatojoties uz speciālo literatūru, un SIA „X” bilancēm par pedējiem 3 gadiem un peļņas vai zaudējumu aprēķiniem. Kursa darbs sastāv no četrām nodaļām. Darba pirmajā nodaļā veikta aktīvu horizontālā un vertikālā analīze. Otrajā nodaļā apēķināti un analizēti aktivitātes rādītāji, tie ir visu aktīvu aprites rādītāji, ilgtermiņa ieguldījumu aprites rādītāji, apgrozamo līdzekļu aprites rādītāji, krājumu aprites rādītāji, debitoru parādu aprites rādītāji, kreditoru saistību sprites rādītāji un naudas līdzekļu aprites rādītāji. Trešajā nodaļā ir analizēti likviditātes rādītāji un tie ir tikai trīs, kopējās likviditātes koeficienti, likviditātes starpseguma koeficienti un absolūtās likviditātes koeficienti. Ceturtajā nodaļā aprakstīti bilances zelta likumi. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Kursa darba apjoms 28 lpp., 15 tabulas, 7 attēli un 6 pielikumi. Darba uzrakstīšanā izmantoti 9 literatūras avoti. AKTĪVU HORIZONTĀLĀ UN VERTIKĀLĀ ANALĪZE; Aktīvu horizontālā analīze; Aktīvu vertikālā analīze; AKTIVITĀTES RADĪTĀJI UN TO ANALĪZE; Visu aktīvu aprites rādītāji; Ilgtermiņa ieguldījumu aprites rādītāji; Apgrozamo līdzekļu aprites rādītāji; Krājumu aprites rādītāji; Debitoru parādu aprites rādītāji; Kreditoru saistību aprites radītāji; Naudas līdzekļu aprites rādītāji; Likviditātes rādītāji; Kopējās likviditātes koeficienti; Likviditātes starpseguma koeficienti; Absolūtās likviditātes koeficienti; Bilances zelta likumi; Pirmais bilances zelta likums; Otrais bilances zelta likums; Trešais bilances zelta likums.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 39 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 4/2/2013
Faila izmērs: 110 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

5.85 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu