Alternatīvas brīvības atņemšanai nepilngadīgajiem

Studiju darba tēmu "Alternatīvas brīvības atņemšanai nepilngadīgajiem" autore izvēlējās galvenokārt, tāpēc, ka pēdējos gados Latvijā gandrīz katru piekto noziegumu izdara nepilngadīgas personas, t.i., personas līdz 18 gadu vecumam, un, kā prakse liecina, tikai pēdējos gados to skaits nepalielinās. Autore uzskata, ka sodu sistēma nav pietiekoši efektīva, lai nepilngadīgie saprastu izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Studiju darba pētījuma objekts - Latvijas Republikas likumdošanas akti, t.i., Krimināllikums, likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, Valsts probācijas dienesta likums. Studiju darba pētījuma priekšmets - paredzēto sodu un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Autora darba mērķis ir pētīt sodu veidu efektivitāti Latvijā, pētīt kādas ir alternatīvas brīvības atņemšanai nepilngadīgajiem un kāda ir to piemērošana, analizēt nepilngadīgo sodu sistēmu mūsu valstī. Analizējot pastāvošās tiesību normas un tiesu praksi, autore vēlējās rast atbildes uz viņas interesējošiem jautājumiem, kuri tika izvirzīti kā studiju darba galvenie uzdevumi: 1. Izanalizēt juridisko, psiholoģisko un pedagoģisko literatūru, kas attiecas uz nepilngadīgo noziedzību; 2. Izpētīt efektīvāko sodu piemērošanu nepilngadīgajiem; 3. Salīdzināt alternatīvos sodu veidus; 4. Izanalizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem. Studiju darbā tika izmantoti tādi normatīvie akti kā Krimināllikums, “Bērnu tiesību aizsardzības likums”, likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, periodiskie izdevumi – Administratīvā un Kriminālā justīcija, Personība. Laiks. Komunikācija. Tiesību vēsture, Latvijas Vēstnesis, juridiskā literatūra un tiesu prakses materiāli.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 31 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 6/11/2013
Faila izmērs: 227 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

4.65 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu