Angļu valodas mācīšanas problēmas 3. klasē

Nostādītā mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. izpētīt pedagoģiska un psiholoģiska rakstura literatūru par pētāmo problēmu; 2. analizēt divas atšķirīgas mācīšanas un audzināšanas problēmas skolā; 3. apskatīt šo divu iespējamo problēmu cēloņus un piedāvāt to risināšanas ceļus. Darbā tika izmantotas sekojošas pētīšanas metodes:  informācijas vākšanas un sistematizēšanas metode;  anketēšanas un analīzes metode;  pieredzes apkopošanas metode. Darba struktūra. Referāts ir izklāstīts uz 16 lapām. Izmantoto literatūras un citu informācijas avotu skaits 12 .
Tips: Referāts
Apjoms: 16 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Publicēts: 1/21/2010
Faila izmērs: 109 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu