Apdrošināšanas tirgus Latvijā

Apdrošināšanas tirgus pilda specializētu kredītu un investīciju institūtu funkcijas. Apdrošināšanas kompānijas aizņem vadošās pozīcijas, sekojot komercbankām, pēc aktīvu lieluma un aizdevuma kapitāla esības. Apdrošināšanas tēma ir īpaši aktuāla uzņēmējdarbībā, jo peļņas gūšana vienmēr ir saistīta ar dažādiem riskiem. Bet apdrošināšana ir viens no rīkiem, kas nodrošina riska seku likvidēšanu. Darba mērķis: galveno attīstības virzienu un Latvijas apdrošināšanas pakalpojumu tirgus īpatnību noteikšana, kā arī AS „BTA” uzņēmējdarbības analīze. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izpildīti sekojoši uzdevumi: 1) noteikt apdrošināšanas būtību un veidus; 2) izskatīt apdrošināšanas pakalpojumu cenu veidošanas kārtību; 3) noteikt apdrošināšanas tirgus valsts regulēšanas metodes Latvijā; 4) veikt apdrošināšanas tirgus tendenču analīzi 2002.-2008.gados; 5) noteikt Latvijas apdrošināšanas pakalpojumu tirgus koncentrēšanas līmeni; 6) novērtēt Latvijas apdrošināšanas tirgus konkurētspēju; 7) noskaidrot apdrošināšanas tirgus tendences krīzes periodā; 8) veikt AS „BTA” ekonomisko rādītāju dinamikas analīzi; 9) noteikt uzņēmuma stāvokli Latvijas apdrošināšanas tirgū un novērtēt tā konkurētspēju; 10) izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 48 Lpp.
Jomas:

Apdrošināšana

Publicēts: 4/19/2010
Faila izmērs: 866 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu