A/S Olainfarm konkurētspējas paaugstināšanas projekts

Darba tēma ir izstrādāt priekšlikumu A/S Olainfarmam konkurētspējas paaugstināšanai, objekts ir uzņēmums Olainfarm, bet darba priekšmets, ir uzņēmuma konkurētspēja. Šīs studijas darba mērķis bija paaugstināt A/S Olainfarm konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, tika izvirzīti šādi uzdevumi: • izanalizēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā; • izpētīt literatūru par farmācijas nozari; • izpētīt A/S Olainfarm struktūru, misiju, vīziju; • Izpētīt uzņēmuma darbību pēc M.Portera un Subjektīvas un objektīvas konkurences analīzes metodes • paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, īstenojot daļēju vertikālo plūsmas integrāciju; • paaugstināt konkurētspēju veicot tirgvedības pasākumus; • izdarīt secinājumus par paveikto darbu un izstrādāt priekšrocības konkurētspējas paaugstināšanai. Darba izstrādes laikā, informācijas analīzei un novērtēšanai tika pielietotas: statistiskas metodes, salīdzināšanas un grupēšanas metodes, tabulas un grafiskās metodes. Lai izstrādātu darbu, tika izmantota zinātniskā literatūra, elektroniskie resursi, lekciju materiāli un interneta resursi.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 37 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 12/6/2012
Faila izmērs: 705 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.05 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu