Atbildes Latvijas tiesību vēstures 1.kontroldarbam

1. Baltu un līvu laulību paražas. 2. Baltu un līvu dzimts Satversme. 3. Baltu un līvu mantošanas tiesības. 4. Feodālā Satversme (ķeizars / kancelejas vadītājs, reihstāgs, landtāgs, ordenis, bīskapijas un pilsētas). 5. Viduslaiku tiesu iekārtas īpatnības. Balti un līvi tiesas un Livonija savienības tiesu iekārta. Kopējais un atšķirīgais. 6. Viduslaiku krimināltiesības un process (balti un līvi, Livonija). Viduslaiku krimināltiesību raksturojums. 7. Lēņu tiesības (lēņu kāpnes, pavalstniecība, felonija un mantošana tiesības). 8. Livonijas laika laulību tiesības (saderināšanās, laulība, šķēršļi laulības noslēgšanai, laulības šķiršana). 9. Livonijas laika ģimenes tiesības (vīra/tēva vara, aizbildnība, adopcija un leģitimācija). 10. Livonijas laika mantošanas tiesības (principi, mantošanas pamati – likums, testaments un līgums). 11. Livonijas laika lietu tiesības (lietu iedalījums, virsīpašums-apakšīpašums, kailā īpašuma tiesība, apgrūtinājumi, kaimiņu tiesības). 12. Livonijas laika prasījuma tiesības (prasījuma pamats, līguma forma, līguma pastiprinājums, procenti, saistību izpilde, atsevišķu līguma veidu raksturojums). 13. Mārtiņš Luters. Reformācija – mērķi un uzdevumi. Bībeles tulkojumu nacionālās valodās nozīme. 14. Apgaismības laika dabisko tiesību ietekme uz Baltijas tiesību telpu XVII–XVIII gs. (cilvēka brīvības jautājums; sākotnējais /sabiedriskais līgums (Hobs, Loks, Kants u.c.); mācība par pienākumiem (Putendorfs, Volfs, Kants u.c.)); valsts varas nedalāmības princips / valsts varas dalīšanas teorija – Monteskjē, Medisons u.c.) . 15. Valdības formulas (Kurzemes hercogistes Satversmes) raksturojums. 16. Tiesu iekārtas raksturojums Kurzemes hercogistē un Zviedru Vidzemē. Tiesība meklēt tiesas aizsardzību. Juristu nozīmes pieaugums tiesvedībā.
Tips: Špikeris
Apjoms: 19 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/7/2015
Faila izmērs: 199 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu