Atbildes uz valsts eksāmena jautājumiem ekonomikā

TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARES, KLASIFIKĀCIJA. NOZARU STRUKTŪRA, ATTĪSTĪBA. AKROEKONOMISKĀS PLŪSMAS. MAKROEKONOMIKAS PAMATRĀDĪTĀJI. IKP pieauguma tempi. IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, TĀ APRĒĶINA METODES. IKP aprēķina metodes. IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZLIETOJUMS. NODARBINĀTĪBAS RĀDĪTĀJI. INFLĀCIJA, APRĒĶINA METODES. EKONOMISKĀS AUGSMES FAKTORI. Preces jēdziens, īpašības un cenu veidošana. Darba dalīšana un specializācija. Salīdzinošo priekšrocību teorija. EKONOMISKIE EFEKTI, KURI RODAS. TARIFU IEVIEŠANAS REZULTĀTĀ. Pakalpojumi. Kapitāla konts. Starptautiskā ekonomiskā integrācija, tās priekšnosacījumi. Brīvā tirdzniecība. Protekcionisms. MUITAS NODEVU IEVIEŠANAS EKONOMISKĀS SEKAS. Ārpustarifu metodes. Makroekonomikā (visas saimnieciskās vienības ir apvienotas makroekonomikas tirgū, kur papildus tiek skatīti arī makroekonomiskie rādītāji: nacionālais ienākums, inflācija, bezdarbs u.c.). Darbaspēka tirgus raksturojums Latvijā 2001. gada I pusgadā. Makro - Ekonomiskā politika. DARBA RAŽĪGUMS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI. Skaidra darba funkciju formulēšana. Darba samaksa. Darba samaksas lielumu ietekmējošie faktori. DARBA SPĒKA IZMANTOŠANAS PROBLĒMAS UZŅĒMUMĀ. Darba tirgus darbība. Bezdarbs attiecas uz darba spēka tirgu. Inflācija attiecas uz preču tirgu. Keins pirmais sāka apskatīt šo saikni, radās virziens Keinsiānisms. Otrs virziens – Klasicisms. Trešais virziens – Piedāvājuma teorija. Keinsiānisms. Patēriņš un uzkrājumi, to funkcijas. Pastāvīgās un mainīgās izmaksas. Mazinošā ražīguma likums – Robežprodukta jeb Marģinālā produkta samazināšanās likums. Peļņas slieksnis – optimālo izmaksu punkts. Vidējās izmaksas un robežizmaksas – marginālās izmaksas. Robežienākums – marģinālais ienākums. Peļņas maksimizācijas nosacījums. Ražošanas slēgšanas punkts. Individuālā piedāvājuma līkne. Tirgus piedāvājuma līkne. Izmaksas īsā un ilgā laika posmā. LR budžets un budžeta sistēma. Budžeta deficīts. Finansu starpnieku klasifikācija. Centrālā banka/Latvijas banka. Komercbankas. Finansu un kapitāla tirgus komisija. Naudas piedāvājums, naudas veidi. Naudas tirgus modelis. Līdzsvars naudas tirgū, procentu likme. ZELTA STANDARTS. BRETONVUDSAS SISTĒMA. JAMAIKAS SISTĒMA. EIROPAS MONETĀRĀ SAVIENĪBA. VIRZIENS – BUDŽETA DISCIPLĪNA. STARPTAUTISKĀ KAPITĀLA KUSTĪBA. TIEŠĀS INVESTĪCIJAS UN PORTFEĻINVESTĪCIJAS.Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā. (International Monetary Fund /IMF/). Latvija un Starptautiskais Valūtas fonds. Finansiālā palīdzība. Pasaules Banka /World Bank. Pasaules bankas grupā ir piecas organizācijas. Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka / International Bank of Reconstruction and Development (IBRD). Starptautiskā finansu korporācija / International Finance Corporation (IFC). STARPTAUTISKĀS FINANSU KORPORĀCIJAS PROGRAMMA LATVIJĀ. SFK INVESTĪCIJU PORTFELIS. PLĀNOTIE SFK PROJEKTI. SFK STRATĒĢIJA UN PRIORITĀTES LATVIJĀ. NOZARU STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ORGANIZĀCIJAS.
Tips: Konspekts
Apjoms: 130 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 6/3/2020
Faila izmērs: 1523 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

7.45 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu