Atbildes “Valstszinātnes” eksāmena jautājumiem

1. Socializācija: jēdziens, posmi, socializācijas aģenti. 2. Valsts ilgstspējīgas attīstības politika:jēdziens, saturs, nozīme. 3. Tiesiska valsts: jēdziens, tā vēsturiskās saknes un nozīme mūsdienu valsts politikā. 4. Konflikti sociālajos veidojumos., to cēloņi risināšanas iespējas. 5. Valsts loma sabiedrības dzīvē. 6. Vēsturiskā skola par valsts izcelšanos un būtību. 7. Sabiedriskā līguma teorija par valsti. 8. Solidārisms par valsti un konfliktu atrisināšanu tajā. 9. Sabiedrības noslāņošanās jeb diferenciācija:jēdziens un sekas. 10. Marksisms par valsts izcelšanos un būtību. 11. Elitu teorija par varas attiecībām valstī. 12. Valsts pazīmes jeb konstitutīvie elementi. 13. Valsts teritorija un iedzīvotāji. 14. Publiskā valsts vara:jēdziens, robežas, nozīme, tās monopols valstī. 15. Valsts suverenitāte, tās problēmas mūsdienās. 16. Valsts vēsturiskās formas (sociāli ekonomiskās). 17. Valsts pārvaldes formas. 18. Demokrātija kā valsts politiskā forma. 19. Totalitārisms un tā galvenās iezīmes. 20. Valsts teritoriālās formas. 21. Likumdevējs, tā uzbūve un funkcijas. 22. Izpildvara, tās funkcijas. 23. Birokrātijas ideālais tips un tās reālā darbība. 24. Varas dalīšana Dž.Loka un Monteskjē mācībās. 25. Tiesu vara, tās funkcijas. 26. Valsts uzdevumi un funkcijas. 27. Autoritārisms kā valsts politiskais režīms. 28. Varas leģitimitācija- jēdziens un problemātika. 29. Sociāli atbildīgas valsts jēdziens:jēdziens, tā vēsturiskās saknes un nozīme mūsdienu valsts politikā. 30. Revolūcija un nevardarbīgā pretošanās valstī.
Tips: Cits
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Socioloģija

Publicēts: 1/6/2020
Faila izmērs: 43 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

3.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu