Atskaite par praksi studiju kursā "Namu pārvaldīšana"

Studiju programma "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" paredz iziet mācību praksi. Iepazīties ar namu pārvaldīšanas principiem, salīdzināt atšķirības pārvaldīšanā atkarībā no īpašuma piederības formas. Veidot prasmi priekšlikumu sagatavošanā efektīvas komercdarbības īstenošanā, kā arī pārvaldnieku un apsaimniekotāju profesionalitātes paaugstināšanā. Prakses mērķis ir iepazīties ar namu pārvaldīšanas principiem, salīdzināt atšķirības pārvaldīšanā atkarībā no īpašuma piederības formas. Veidot prasmi priekšlikumu sagatavošanā efektīvas komercdarbības īstenošanā, kā arī pārvaldnieku un apsaimniekotāju profesionalitātes paaugstināšanā. Uzņēmuma un tā darbības sistēma. Namu pārvaldnieka amata apraksts. Pārvaldnieka prasmes un specifiskās prasmes profesijā. Pakalpojumu darbu organizēšana. SVID analīze. Namu pārvaldīšana audita izziņa.
Tips: Prakses atskaite
Apjoms: 27 Lpp.
Jomas:

Nekustamais īpašums

Publicēts: 11/27/2013
Faila izmērs: 148 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu