Banku sistēma Latvijā un tās attīstības iespējas

Monetāro un valūtas maiņas kursa politiku, kā arī banku uzraudzību Latvijā īsteno valsts centrālā banka – Latvijas Banka. Tā pilda savus uzdevumus saskaņā ar likumu “Par Latvijas Banku” un kredītiestāžu likumu un nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem un rīkojumiem. Katrā valstī ir banku sistēma, kas ir vienas bankas atzarojumi. Tās ir bankas, kas ir atkarīgas no centrālās bankas. Latvijā centrālo banku uzskata par Latvijas Banku, kurai tiek dots uzdevums kontrolēt pieņemtās valsts naudas vērtību ar citu valsts naudu. Atbilstoši likumam “ Par Latvijas Banku” tās galvenais mērķis ir, īstenojot naudas politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozībā , lai saglabātu cenu stabilitāti valstī.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 30 Lpp.
Jomas:

Bankas, finanses un vērtspapīri

Publicēts: 12/10/2008
Faila izmērs: 299 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu