Betona eksāmena jautājumu konspekts

1. Pildvielu bāziskās reakcijas un to ietekme un korozijas norisēm betonā. 2.Tērauda elektroķīmiskā korozija betonā un pasākumi, kas to ierobežo. 3. Pasākumi cīņā ar ķīmisko betona koroziju. 4.Betona sastāva projekt.pamatmetodes. 5. Cementi un saistvielas. Hidrauliskie un nehidrualiskie cementi. 6. Cementa attīstības vēsture pasaules mērogā. 8.Hidrauliskie cementi, to iedalījums un raksturīgās iezīmes. 9. Portlandcementa izejvielas, to iegūšanas metodes un tehnoloģijas. 11. Klasiska portlandcementa ražošanas tehnoloģiskā shēma (sausais un slapjais izgatavošanas paņēmiens), tās galvenie parametri, uzzīmēt shēmu. 13. Portlandcementa klinkera mineraloģiskais sastāvs. Sastāva raksturojums. 14.Portlandcementa hidratācijas procesa mehānisms. 15. Portlcementa nākotnes iespējas un attīstības tendences. 16. Cementa hidratācijas siltums un tā lietderīgums. 17. Cementa saistīšanās un cietēšanas procesi, ietekmējošie faktori. 18. Portlandcementa tehniskās īpašības. 19. Eiropas Portlandcementa tipi un LVS EN 197-1 prasības cementam. 20. Speciālie hidrauliskie cementi. 21. Dekoratīvie portlandcementi. 22. Jauktie portlcem. Pucolāna reakcij, īpašības. 23. Izplešanās cementi un ātras saistīšanās cementi. 24. Tamponāžas cementi. 25. Kalcija alumināta cementi. 26. Betona pildvielas. Klasifikācija un īss apraksts. 27. Vieglsvara un īpaši smagās pildvielas, piemēri un pildvielu materiāla blīvumi. 28. Pildvielas no apritē atgriezta betona gruvešiem un no citiem atkritumiem. 29. Pildvielu tehniskās īpašības.Mitruma absorbcija un pildvielu virsmas mitrums. 30. Ķīmiskās piedevas un to nozīme mūsdienu betona tehnoloģijā. 31. Virsmas aktīvas vielas. Plastifikatori un superplastifikatori. 32. Portlandcementa saistīšānas laika izmaiņas ķīmiskās piedevas. 33. Smalki maltas minerālās piedev un to lietoj. 35. Mākslīgas izcelmes smalki maltas minerālās piedevas, piemēri un lietojums. 36. Kas ir mikrosilika? Analogi materiāli un to pielietojums. 39.Betona transports, ieklāšana, noblīvēšana un virsmas apstrāde. 40. Betona aprūpes un atveidņošanas procesi, parametru kontrole. 41. Betona iestrādājamības noteikšana.Precīzs Ābramsa kona tests un tā noteikumi. 42. Betons agrā vecumā(definīcija, iestrāde, aprūpe, īpašības). 43. Kona nosēduma zudumi betonēšanas laikā, kā kontrolēt un samazināt šāda fenomena iespaidu. 44. Kas ir betona segregācija proc,kā tos samazin. 45. Betona saistīšanās laiki, to kontrole un nozīme betona tehnoloģijā. 46. Betona temperatūra, tās nozīme tehnoloģijas procesos. 47. Betona laboratorijas paraugu testēšanas galvenie noteikumi. 48. Polimērbetoni.klasifikācija, īpašības un lietojums. 49. Ar polimeriem piesūcināti betoni. 50. Betona fizikāli-mehānisko īpašību kontrole un betona paraugu testēšana ar nesagraujošajām metodēm. 51. Konstruktīvie vieglie betoni. 52. Augstas stiprības betoni. 53. Augstas plūstamības(iestrādājamības) betoni. 54. Pašblīvējošie betoni. 55. Rukumu kompensējošie betoni. 56. Spriegojošie betoni, ķīmiski iepriekš saspriegtais betons. 57. Dispersi stiegrotie betoni, metāla šķiedru dispersie betoni, to īpašības. 59. Modificētie polimērbetoni. 60. Īpaši smagie betoni. Pretradiācijas betoni. 61. Masu betoni. 63. Betonu perspektīva cilvēces nākotnē.
Tips: Konspekts
Apjoms: 19 Lpp.
Jomas:

Celtniecība

Publicēts: 11/7/2016
Faila izmērs: 119 Kb
Faila tips: .docx

Šodienas īpašā cena:

4.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu