Biogāze

Kas ir Biogāze? Izejvielas un ražošanas process. Hidrolīze. Skābju veidošanās. Acetona grupas savienojumu veidošanās. Metāna veidošanās. Biogāzes īpašības. Biogāzes izmantošana. Tiešā dedzināšana un siltuma izmantošana. Koģenerācija. Biometāna ražošana (biogāzes uzlabošana). Biogāze kā transportlīdzekļu degviela. Biogāzes tehnoloģiju priekšrocības. Sabiedrības ieguvumi. Atjaunojams enerģījas avots. Samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas un globālās sasilšanas mazināšana. Samazināta atkarība no importētajiem fosilajiem kurināmajiem. Atkritumu samazināšana. Jaunu darbvietu radīšana. Mazs ūdens patēriņš. Zemnieku ieguvumi. Papildu ienaākumi iesaistītajiem zemniekiem. Pārstrādātais substrāts ir lielisks mēslojums. Iespēja izmantot dažādas izejvielas. Biogāzes satcijas un to komponenti. Biogāzes staciju drošība. Biogāzes pašreizējais stāvoklis un potenciāls. Biogāzes pašreizējais stāvoklis un potenciāls Eiropā un pasaulē. Biogāzes izmantošana Latvijā .
Tips: Referāts
Apjoms: 20 Lpp.
Jomas:

Enerģētika

Publicēts: 11/16/2015
Faila izmērs: 596 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu