Bioloģiskā daudzveidība

Terminu „bioloģiskā daudzveidība” sāka lietot samērā nesen, lai vienkāršāk izteiktu visu dzīvības formu dažādību uz Zemes. Jēdziens ietver sevī augu, dzīvnieku un mikroorganismu sugu daudzveidību, to gēnu daudzveidību un ekosistēmas daudzveidību, kuras šīs sugas veido. Kā sinonīmu varētu minēt arī jēdzienu „dzīvās dabas daudzveidība”. Līdz šim brīdim Latvijā kopumā ir uzskaitītas apmēram 27 443 sugas, taču zinātnieki atzīst, ka reāli ir uzskaitījuši tikai 75 % kukaiņu sugu, bet apzināti – tikai 60 % vienšūņu. Praktiski neizpētītas palika mikroskopiskas sēnes un augsnē dzīvojošie bezmugurkailinieki. Cilvēku dzīvi un labklājību tieši vai pastarpināti ietekmē dabas resursu izmantošana. 19. un 20. gs. mijā, attīstoties jaunām tehnoloģijām, sākās intensīva dabas resursu izmantošana, kas turpinās līdz pat mūsdienām. Tas noved pie bioloģiskās daudzveidības sašaurināšanas. Turklāt jaunas tehnoloģijas rada spēcīgu ūdens un gaisa piesārņojumu, kur uzkrājas bīstamas ķīmiskas vielas. Arī tas iznīcina jūtīgākās augu un dzīvnieku sugas. Pagaidām cilvēki vēl pilnībā neapzinās problēmas, kas saistās ar ozona slāņa samazināšanos, ultravioletā starojuma palielināšanos un klimatiskām izmaiņām.
Tips: Referāts
Apjoms: 15 Lpp.
Jomas:

Bioloģija

Publicēts: 1/5/2009
Faila izmērs: 105 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu