Biznesa plāns Likteņdzirnas

Uzņēmuma sākotnējā situācija. Uzņēmuma vadības sistēma. Uzņēmuma pašreizējā darbība. Veicamās aktivitātes. Konkrēti sasniedzami mērķi, atskaites punkti uzņēmuma darbības attīstībai. Aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas grafiks. Informācija par nepieciešamajām investīcijām. Tirgus izpēte un nozares analīze. Konkurence. Realizācijas sistēma. Uzņēmuma SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi). Detalizēta informācija par citiem Lauku attīstības programmas un valsts atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai un uzņēmuma attīstībai, piem., apmācības, konsultācijas un citas aktivitātes.
Tips: Referāts
Apjoms: 8 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 8/8/2011
Faila izmērs: 118 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu