Biznesa plāns dārglietu tirdzniecības uzņemumam

Pamatinformācija par uzņēmumu. Uzņēmuma (biznesa idejas) vēsture. Uzņēmuma misija un mērķi. Uzņēmuma finanšu vajadzības. Uzņēmuma produkta raksturojums. Uzņēmuma preču un pakalpojumu raksturojums, funkcionālais uzdevums un izmantošana. Produktu sortiments un tā raksturojums. Produkta kvalitāte: iesaiņojums, dizains. Produkta tehniskie, atbilstības un kvalitātes standarti. Produkcijas iespējas; ziņas par patentu un licenču autortiesību. Tirgus analīze. Tirgus vispārējais raksturojums. Mērķa tirgus segmentācija. Konkurentu analīze. Mārketinga stratēģija. Uzņēmuma cenu politika. Preču realizācijas kanālu raksturojums. Tirdzniecības veicināšana. Reklāma. Sabiedriskā viedokļa veidošana. Uzņēmuma funkcionēšanas jeb ražošanas plāns. Uzņēmuma atrašanās vietas raksturojums. Uzņēmumā izmantojamie resursi. Uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi. Uzņēmuma vadība. Uzņēmuma vadības struktūra, funkcijas un atbildība. Nodarbinātais personāls- štatu saraksts, atalgojums, motivācija. Problēmas un risks. Risks, tā veidi, problēmas un riska mazināšanas pasākumi. Finanšu informācija. Peļņas un zaudējumu aprēķins. Bilance. Kredīta atmaksas grafiks un naudas plūsma.
Tips: Biznesa plāns
Apjoms: 37 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 12/16/2011
Faila izmērs: 1727 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.85 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu