Brīvā ekonomiskā zona: teorija un pasaules pieredze

20.gs. 2. pusē par neatņemamu pasaules ekonomikas daļu kļuva brīvās (speciālās) ekonomiskās zonas (BEZ). Tās ir daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā, kaut arī ievērojot to, ka zonu izveide un nodokļu piešķiršana samazina budžeta ieņēmumu daļu, pēc Finansu ministrijas un Starptautiskā valūtas fonda iniciatīvas tika pieņemts lēmums, kas fiksēts arī Latvijas ekonomiskās politikas memorandā – nepalielināt brīvo ekonomisko zonu skaitu Latvijā. Tā kā pasaules saimniecības sakaros brīvās ekonomiskās zonas pamatā ir kā paātrinātas ekonomiskās izaugsmes un starptautiskā preču apgrozījuma aktivizācijas, investīciju mobilizācijas, integrēto ekonomisko procesu padziļināšanas faktors, kam vajadzētu palielināt valsts budžeta ieņēmumus, iespējams, ka Latvijā zonu darbība nav efektīva, tāpēc budžeta ieņēmumi samazinās. Brīvās ekonomiskās zonas ir arī viena no starptautiskās ekonomiskās sadarbības formām, kuras tiek plaši izmantotas, lai attīstītu atsevišķus valsts reģionus. Darba mērķis ir izpētīt brīvo ekonomisko zonu nozīmi pasaules un valsts ekonomikā un izdarīt secinājumus par to darbību. Tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. uzzināt brīvo ekonomisko zonu būtību, 2. noskaidrot brīvo ekonomisko zonu veidus, 3. izpētīt brīvās ekonomiskās zonas dažādās pasaules valstīs, 4. noskaidrot, kāpēc Latvijā brīvās ekonomiskās zonas samazina budžeta ieņēmumu daļu. Tika izvirzīta hipotēze – brīvās ekonomiskās zonas ne vienmēr var uzlabot valsts ekonomisko stāvokli. Autors izmantoja teorētisku pētīšanas metodi. Darba izstrādāšanā tika izmantoti vispārējās un speciālās literatūras un elektroniskās informācijas avoti. Darbam ir teorētisks raksturs.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 30 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 3/23/2010
Faila izmērs: 242 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

3.60 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu