Cenu veidošana būvniecībā (BP cenas pamatelementi) - Mājas darbs Nr.2

1. Jautājumi un skaidrojumi. 2. Būvniecības produkta pazīmes, kuras var ietekmēt cenu un konkurenci būvniecības nozarē. 3. Nozīmīgākās būvniecības produkta ekonomiskās pazīmes. 4. BN attīstības rādītāji. Būvniecības pievienotā vērtība* un starppatēriņš** / miljardi EUR. Būvniecības apjoma indeksi / 2000. = 100. Scenāriji: ES finansēto publisko investīciju apjoms Latvijā / miljoni EUR. Sezonāli izlīdzināti būvniecības produkcijas indeksi / 2010. = 100. Būvdarbu apjoms (jaunā būvniecība un remontdarbi), faktiskajās cenās / miljoni EUR. Aizņemto darbvietu skaits būvniecībā un tās apakšnozarēs. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās / 2010.gads = 100. Produktivitāte uz vienu strādājošo būvniecības nozarē tūkstoši EUR. Būvniecībā strādājošo uzņēmumu skaits dalījumā pēc nodarbināto skaita. Būvniecības pakalpojumu eksports un imports / miljoni EUR. Būvniecības nozares maksājumi budžetā miljoni EUR. Publiskie un privātie pasūtījumi.
Tips: Cits
Apjoms: 11 Lpp.
Jomas:

Celtniecība

Publicēts: 10/30/2020
Faila izmērs: 29 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu