Cesija un tās nozīme mūsdienu civiltiesībās

Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai, autors izvirzīja sekojošu uzdevumu izpildi: 1. raksturot cesijas vēsturisko attīstību Romiešu un Anglijas tiesībās; 2. analizēt cesijas jēdzienu, būtību un priekšmetu; 3. norādīt uz ierobežojumiem, kas attiecās uz cesiju; 4. raksturot cesijas tiesisko pamatu; 5. atzīmēt kādā ir cesijas saimnieciskā nozīmē. Cesijas jēdziens, vēsturiskā attīstība, cesijas struktūra, cesijas tiesiskais pamats, cesijas ierobežojumi un sekas, cesija saimnieciskā nozīmē, faktorings, tas jēdziens, veidi un priekšrocības.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 68 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 5/3/2010
Faila izmērs: 382 Kb
Faila tips: .doc

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu