Cietušais pirmstiesas procesā

Maģistra darba objekts – kriminālprocesuālās attiecības, kurās kā kriminālprocesa dalībnieks tiek iesaistīts cietušais. Maģistra darba priekšmets – cietušā vieta, statuss un loma kriminālprocesā, kā arī zaudējuma atlīdzības nodrošināšana cietušajam. Maģistra darba mērķis – kriminālprocesa teorētisko jautājumu, kas saistīta ar cietušā statusu kriminālprocesā apzināšanu un analīzi, lai atklātu kriminālprocesuālo vai citu tiesību normu trūkumus, kas kavē pilnīgāk realizēt cietušā tiesības un interešu nodrošinājumu kriminālprocesa gaitā. Apzināto problēmu praktiskās risināšanas priekšlikumu izteikšana, vienlaikus novērtējot speciālistu izvirzītos priekšlikumus par problēmu iespējamiem risinājumiem un kriminālprocesuālo normu pilnveidi. Maģistra darba uzdevumi: 1) noteikt cietušā jēdzienu un iztirzāt tā vispārīgos principus; 2) izpētīt cietušā statusu pirmstiesas procesā un analizēt tā tiesības, pienākumus un atbildību; 3) izpētīt cietušā ietekmi uz kriminālprocesa uzsākšanu un tā turpmāko virzību; 4) analizēt cietušā statusa īpatnības vienkāršajos procesos; 5) izpētīt kaitējuma kompensāciju cietušajam; 6) izteikt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba hipotēze – ka neskatoties uz Kriminālprocesa pilnveidošanu ar mērķi piešķirt cietušajam plašākas pilnvaras un tiesības, un garantēt iespējas apmierināt nepieciešamību pēc visu nodarīto kaitējumu atlīdzības, tomēr normatīvajos aktos vēl sastopami daudzi trūkumi un nepilnības, kas kavē pilnvērtīgu cietušā likumisko tiesību un interešu realizāciju. Tiek veikta normu analīze un novērtējums. Maģistra darbā izmantotās metodes – salīdzināšana, analīze, sintēze, gramatiskās un vēsturiskās pētniecības metodes.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 39 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 11/7/2012
Faila izmērs: 288 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

4.80 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu