Civiltiesības (konspekts/špikeris)

Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmā. Vispārējo civiltiesību nozares. Civiltiesību avoti. Pārskats par civiltiesību normu piemērošanu un iztulkošanu. Praktisko uzdevumu risināšanas metode. Civiltiesību subjektu tiesībspēja un rīcībspēja. Civiltiesību objekti. Tiesisks darījums. Līgums. Tiesisko darījumu iztulkošana. Līguma noslēgšana. Pārskats par gribas trūkumu veidiem un to tiesiskajām sekām. Maldība. Viltus. Spaidi. Pārstāvības (vietniecības) jēdziens un pielietojums. Tiesisko darījumu forma. Formas veidi. Likumisko aizliegumu ietekme uz tiesiskā darījuma spēku. Nosacīti un terminēti tiesiskie darījumi. Subjektīvo civilo tiesību jēdziens, saturs un veidi.
Tips: Konspekts
Apjoms: 24 Lpp.
Jomas:

Tiesības

Publicēts: 1/7/2013
Faila izmērs: 236 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.85 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu