Dažādu iedzīvotāju attieksme pret SIA „Latvijas Mobilais Telefons” uzņēmuma video reklāmām

Darba problēma: Dažādu vecuma iedzīvotāju attieksme pret SIA „Latvijas Mobilais Telefons” uzņēmuma video reklāmām. Darba mērķis: izpētīt iedzīvotāju attieksmi pret „LMT” uzņēmuma reklāmām. Lai sasniegtu šo mērķi tika izvirzīti darba uzdevumi: 1. Analizēt teorētisko literatūru par tēmu 2. Respondentu atlase 3. Empīriskā pētījuma veikšana 4. Rezultātu apstrāde 5. Secinājumu veikšana. Pētījuma priekšmets: attieksme. Pētījuma metode: aptauja ar anketas palīdzību. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, sešpadsimt apakšnodaļām un pielikuma, kas kopumā sastāda 36 lpp.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 37 Lpp.
Jomas:

Sabiedriskās attiecības

Publicēts: 10/5/2016
Faila izmērs: 689 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu