Dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodokļa mērķis; Ar nodokli apliekamie objekti; Nodokļa maksātāji; Dabas resursu ieguves un lietošanas limitēšana; Nodokļa aprēķināšana par dabas resursu ieguvi un lietošanu; Nodokļa likmes par ģeoloģiskajās struktūrās iesūknēto gāzu apjomu; Nodokļa likmes par vides piesārņošanu (C kategorija); Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu; Nodokļa aprēķināšana par oglekļa dioksīda emisiju; Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu; Nodokļa aprēķināšana par siltumnīcefekta gāzu apjomu; Nodokļa likmes par siltumnīcefekta gāzu emisiju; Nodokļa aprēķināšana par augsni; Nodokļa aprēķināšana par ūdeņu ieguvi; Nodokļa likme par vīngliemežu vākšanu tālākai izmantošanai; Nodokļa likmes par prettiesisku dabas resursu izmantošanu; Nodokļa likmes par piesārņojumu, kas radies nepārvaramas varas dēļ; Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu; Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm; Nodokļa aprēķināšana par akmeņoglēm, koksu un lignītu; Nodokļa likmes par akmeņoglēm, koksu un lignītu; Nodokļa likmes par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem; Nodokļa aprēķināšana par radioaktīvām vielām; Nodokļa aprēķināšana par transportlīdzekļiem; Nodokļa administrācijas kompetence;
Tips: Prezentācija
Apjoms: 43 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Dabas aizsardzība

Publicēts: 1/3/2010
Faila izmērs: 1242 Kb
Faila tips: .ppt

Šodienas īpašā cena:

2.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu