Darba motivācija kā vadīšanas funkcija

Ar šo pētījumu autors vēlas noskaidrot tos motivējošos faktorus, kas ir svarīgi uzņēmuma SIA “XXX” strādājošajiem darbiniekiem,un cik lielā mērā darbinieki ir apmierināti ar tiem faktoriem uzņēmumā. Darba objekts: uzņēmuma SIA „XXX” vadīšanas process. Darba priekšmets: darba motivācija kā vadīšanas funkcija. Studija darba mērķis: izstudēt teorētisko literatūru, lai apkopotu un izanalizētu informāciju par uzņēmumu, apzināt, izpētīt un dot vērtējumu par patreizējo darbinieku motivācijas līmeni SIA „XXX”. Studija darba uzdevumi: • analizēt un salīdzināt motivācijas teorijas; • raksturot uzņēmumu SIA „XXX” kopumā, tā darbību, vēsturi, struktūru, ekonomisko stāvokli un pamatpersonālu; • uzņēmuma SIA “XXX” darbinieku anketēšana; • anketēšanas rezultātā iegūto datu apkopošana un analizēšana; • izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Studiju darba mērķa realizēšanai autors izmanto uzņēmuma iekšējo informāciju un nepublicētos materiālus, teorētisko literatūru, ka arī interneta resursus. Praktiskajā pētījuma tika izmantotas tādas datu iegūšanas metodes, kā anketēšana un novērošana. Anketēšana tika veikta 2010.gada martā.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 27 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Socioloģija

Publicēts: 6/8/2012
Faila izmērs: 514 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.55 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu