Darbinieku motivācijas pilnveidošanas iespējas būvmateriālu lielveikalā

Motivācijas būtība un motivācijas teoriju raksturojums. Motivācijas jēdziens. Satura motivācijas teorijas. A. Maslova vajadzību hierarhija. K. Alderfera ERG teorija. F. Hercberga divfaktoru teorija. D. Makklelanda „ pieredzes – vajadzību ” teorija. Norises motivācijas teorijas. Gaidu motivācijas teorija. S. Adamsa taisnīguma motivācijas teorija. L. Portera un E. Loulera modelis. Raksturīgo pazīmju teorija. Stimulējošas motivēšanas teorija. Motivāciju ietekmējošie faktori. Finansiālā stimulēšana. Atzinības izteikšana. Pienākumu un atbildības deleģēšanas nozīme darbinieku motivēšanā. Saliedētas komandas nozīme darbinieku motivēšanā. Motivācijas teoriju pielietojums un darbinieku novērtēšana būvmateriālu lielveikalā SIA „X”. Būvmateriālu lielveikala SIA „X” darbības jomas. Darbinieku motivācijas specifika būvmateriālu lielveikalā SIA „X”. Darbinieku motivācijas specifika izmantojot satura motivācijas teorijas. Darbinieku motivācijas specifika izmantojot norises motivācijas teorijas. Darbinieku motivācijas specifika izmantojot stimulējošas motivēšanas teoriju. Būvmateriālu lielveikala SIA „X” darbinieku veikuma vērtējums. Būvmateriālu lielveikala SIA „X” darbinieku aptauja. Pētījuma metodes. Pētījumu rezultātu apkopojums. Rekomendācijas darbinieku motivācijas pilnveidošanai.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 83 Lpp.
Jomas:

Psiholoģija

Vadība

Publicēts: 8/14/2014
Faila izmērs: 873 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

6.75 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu