Demogrāfiskā situācija Latvijā un tās ietekme uz darba tirgu

Studiju darba mērķis – iepazīties ar demogrāfisko situāciju Latvijā un izanalizēt to, lai noteiktu kāda ir tās loma darba tirgū. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Aprakstīt demogrāfijas un nodarbinātības jēdzienu; 2.Izpētīt svarīgākos demogrāfiskos radītājus; 3.Iepazīties ar nodarbinātības tirgus rādītājiem; 4.Izvērtēt demogrāfisko rādītāju ietekmi uz darba tirgu. 5 Izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Darba izpildei tika izmantota aprakstošā metode un statistisko datu analīze. Studiju darbā tika izmantota zinātniskā literatūra (grāmatas) un interneta avoti par demogrāfiskajām izmaiņām Latvijā. Analīzes periods ir dažāds, bet pamatā ir periods no 2005. gada līdz 2010.gadam.
Tips: Kursa darbs
Apjoms: 28 Lpp.
Jomas:

Ekonomika

Publicēts: 11/14/2012
Faila izmērs: 415 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.70 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu