Diplomdarbs "SIA dibināšana"

Dotais zinātniskais darbs aplūko jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu. Darba mērķis ir noskaidrot galvenos jaunā uzņēmēja uzdevumus, grūtības, aplūkot pamatjēdzienus, ko nepieciešams zināt, uzņēmējdarbību uzsākot. Zinātnisko darbu varētu izmantot uzņēmīgi indivīdi, kas nolēmuši dibināt savu uzņēmumu, tas ir arī labs uzziņu materiāls arī studentiem. Galvenie informācijas avoti ir mācību grāmatas un Lursoft statistikas dati. Zinātniskais darbs sevī ietver vairākas nodaļas: pirmā ir veltīta vispārējam apskatam par uzņēmuma dibināšanu, otrā izpēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu no likuma viedokļa, trešā ir dod nelielu ieskatu elektroniskās pārvaldes pamatnostādnēs. Neliela nodaļa ir veltīta statistikas, kas saistīta ar sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, izpētei visas Latvijas ietvaros un jo sevišķi Rēzeknes rajonā. Pielikumā ir doti veidlapu paraugi un to aizpildītie piemēri. Darbā izklāstītie materiāli ir pielāgoti spēkā esošā Komerclikuma noteikumiem.
Tips: Diplomdarbs
Apjoms: 82 Lpp.
Jomas:

Uzņēmējdarbība

Publicēts: 4/29/2009
Faila izmērs: 610 Kb
Faila tips: .doc

Šodienas īpašā cena:

2.15 €

Pirkt

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu darbu