Disleksijas ietekme uz skolēnu

Zinātniski pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt disleksijas pazīmes un veikt pazīmju novērtēšanu skolēnu vidū. Darba autore izvērtē disleksijas teorētisko pamatojumu, kā arī disleksijas noteikšanas pazīmes. Iespējamo pazīmju esamības izpētei darba autore ir izmantojusi anketēšanas metodi, un iegūtie dati ir apstrādāti ar grafisko metodi. Zinātniski pētnieciskā darba apjoms ir 23 lappuses. Zinātniski pētnieciskais darbs sastāv no Ievada, Teorētiskās literatūras apskata, Praktiskās daļas, Secinājumu un noslēguma daļas, un Izmantotās literatūras un avotu saraksta daļas. Tas satur 10 attēlus un 11 izmantotās literatūras avotu vienības. Darbā noslēgumā ir apkopoti secinājumi un noslēgumā pārdomas par veikto darbu un iespējamo nākamo pētījumu virzieniem saistībām ar zinātniskā pētnieciskā darba tēmu.
Tips: Referāts
Apjoms: 23 Lpp.
Jomas:

Pedagoģija

Publicēts: 10/27/2019
Faila izmērs: 140 Kb
Faila tips: .docx

Bez maksas:

0,00 €

Turpināt
* - ievietojot savu referātu vai citu darbu